Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou

July 14, 2022

Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou

Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou


Θέση προγράμματος: Guangzhou, Κίνα.
Προϊόντα: προσαρμοσμένο ανώτατο όριο διαφραγμάτων καμπυλών αργιλίου 3.0mm Thk

                 Προσαρμοσμένη επιτροπή ανώτατων ορίων και επένδυσης αργιλίου
Qty: 9,000m2

τελευταία εταιρεία περί Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou  0τελευταία εταιρεία περί Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou  1τελευταία εταιρεία περί Αυτοκρατορικό ξενοδοχείο εμπόρων Guangzhou  2